ÅLDERSINDELNING FROM 1/1 2024

DANSER FÖR BARN
BARNDANS (från och med det år man fyller 4 år, 2020)
SKUTTIS (från och med det år man fyller 5 år, 2019)
DANCEKIDZ (från och med det år man fyller 6 år, 2018)

DANSER FÖR LÅGSTADIET
(Från och med det år man fyller 7 år, 2017)
SHOWDANCE nybörjare
SHOWDANCE fortsättning
SHOWDANCE påbyggnad
JAZZDANCE, NYBÖRJARE from 9 år och uppåt

DANSER FÖR MELLANSTADIET
(Från och med det år du fyller 10 år, 2014)
SHOWDANCE nybörjare
SHOWDANCE fortsättning
SHOWDANCE påbyggnad
JAZZDANCE nybörjare from 9 år och uppåt

MODERNA/NUTIDA mellanstadiet

DANSER FÖR HÖGSTADIET

(Från och med det år man fyller 13 år, 2011)

SHOWDANCE högstadiet 

MODERNA/NUTIDA högstadiet

STEGFLYTTNINGAR/TERMIN
Nybörjare till Fortsättning till Påbyggnad till Avancerad

KURSER

DANSKURSER, VT 2024 START V3, start 15:e januari

Ordinarie kurserna är alla på 12 tillfällen med uppehåll för sportlov och påsklov.

Kursavgift 12 ggr 800:-/person
För ny medlem tillkommer 100:- i medlemsavgift/år.


Här på hemsidan noteras om någon kurs är fulltecknad och om ändringar i programmet sker.

Kursavgiften skall vara betald senast en vecka före kursstart.
Anmälning och betalning är lika med garanterad plats i gruppen.
Ångrar du dig innan terminstart betalas avgiften tillbaka (se nedan).

Anmäl er på kurs@dancingteam.se, betalning sker på Swish 1235947577


KURSER START VECKA 3

Måndag start 15/1

18:00-19:00 Dancekidz med Ella + Eva


Tisdag start 16/1

17:30-18:30 Showdance påbyggnad lågstadiet med Felicia

17:30-18:30 Showdance fortsättning lågstadiet med Elin + Vilma
18:30-19:30 Contemporary (fridans) högstadiet med Elin


Onsdag start 17/1

17:30-18:15 Skuttis 5 år med Ella + Eva
18:15-19:15 Showdance lågstadiet nybörjare med Ella
19:30-20:30 Showdance mellanstadiet Avancerad med Linnéa


KURS START VECKA 6

10 gånger med uppehåll för sportlov och påsklov. 700:-


Måndag start 5/2

18:30-19:30 Moderna Nutida med Felicia


Våra tränare

Mats

Felicia

Linnéa

Bella

Vilma

Elin

Eva

Janne

Betalning

Swish 1235947577

Kontakt

Mail kansli@dancingteam.se

Telefon 0705674374


Frågor om kurser/anmälan:

kurs@dancingteam.se
0768618299/0734333316


Ångerrätt

Observera att en anmälan till DTC är bindande.
Du som konsument har på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt).
Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till DTC lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du gjorde din bokning (ångerfristen).
Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta DTC via mail tillkansli@dancingteam.se.
Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer DTC att återbetala av dig erlagd ersättning för danskurs(er).
Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som du själv använt, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.
Om du har påbörjat danskursen redan under ångerfristen ska du betala ett belopp, som står i proportion till vad du mottagit, till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.
Återbetalning kan ta upp till 2 - 3 veckor.

BÄSTA DANSARE OCH FÖRÄLDRAR

Föreningen önskar att ni ska följa nedanstående rekommendationer.

 • Byt om hemma om möjligt
 • Duscha hemma
 • Var noga med handhygien
 • Träna inte eller kom till träningen om du har sjukdomssymptom
 • Vi anpassar träningstider så att ni i möjligaste mån undviker att grupper/lag träffas i anläggningen
 • Begränsa tiden ni vistas omklädningsrum om ni måste använda omklädningsrummen så inte grupper/lag/individer hänger kvar i anläggningen längre än nödvändigt
 • Uppvärmning, nedvarvning och eventuell fysträning skall inte bedrivas i anläggningen, exempelvis korridorer vid sidan av ordinarie träning - om inte detta kan genomföras på träningstiden så skall detta bedrivas utomhus.


Därutöver gäller även

 • I träningslokalerna får bara tränare och elever närvara
 • Att ni föräldrar i möjligaste mån bör inte stanna kvar i anläggningen och att ni föräldrar som kan, hämtar och lämnar utanför


INFORMATION OM START OCH UPPDELNING ENTRÉER

 • Efter första kursomgången kommer tränarna att sköta avprickning i kurslokalen för att undvika köbildning
 • Vårt kursprogram kan ni se på www.dancingteam.se under kurser
 • Vi vill gärna att ni meddelar oss om ni inte tänker nyttja erhållen plats
 • Avgift skall vara betald en vecka före kursstart
 • För att minska smittspridning, ni som är nya skicka via mail tillkansli@dancingteam.seelevens namn, adress, mail, personnr och telefon så behöver vi inte köa vid entré
 • Sprita händerna när ni är i våra lokaler
 • Ta med egen fylld vattenflaska
 • Vi tar gärna emot synpunkter, så vi kan motverka smittspridning
 • Vi kommer att vara noga med städning och vi använder plasthandskar


Detta är baserat på Danssportförbundets, Riksidrottsförbundet anvisningar vilka är baserade på Regeringens och Folkhälsoinstitutets anvisningar. Anvisningar kan komma att uppdateras för att följa ändrade anvisningar från DSF, RF och Folkhälsoinstitutet.